Blog

Waarom uw negotiation skills niet langer voldoen?

04/12/2017

  • Waarom wordt risicomanagement belangrijker?
  • Wat is het doel van relatiemanagement?
  • Hoe nieuwe kansen creëren met conflictmanagement?
  • Wat is het belang van marktkennis?

Nu software en apps eenvoudige aankopen mogelijk maken voor iedereen op de werkvloer, krijgt de functie van inkoper langzaam maar zeker een andere invulling. Wat is dan de toekomst van de inkoper? Waarom voldoen uw negotitaion skills niet langer en waar moet u naartoe groeien? We zetten de 4 belangrijkste taken van de inkoper van de toekomst op een rijtje.

 

Waarom wordt risicomanagement belangrijker?

Risico wordt doorgaans gecalculeerd door de kans van optreden te vermenigvuldigen met het gevolg bij optreden. Risicomanagement omvat het detecteren en berekenen van de financiële risico’s binnen het aankooptraject. Om als inkoper een toegevoegde waarde te zijn voor uw bedrijf dient u meer betrokken te zijn bij de business an sich en bijvoorbeeld te onderzoeken of een shift van single naar dual sourcing de aangewezen methode is om de risico’s te spreiden.

Alvorens deze shift te maken, moet het volume op een gezonde manier door twee te delen zijn. En daar komen uw huidige negotiation skills wel aan te pas. U moet bij beide leveranciers immers een goede deal afdwingen voor een beperkter volume.

 

Wat is het doel van relatiemanagement?

Door de minder gunstige economische omstandigheden van de afgelopen jaren grepen heel wat inkopers terug naar klassieke inkoopmethoden waarbij men met harde negotiation skills de leverancier onder druk zet. Een spijtige trend aangezien investeren in een duurzame relatie met de leverancier op termijn meer vruchten afwerpt. Regelmatig naar beurzen gaan en netwerken wordt daarom een essentieel onderdeel van uw job, naast regelmatige persoonlijke contaxten met de leverancier. Dat gebeurt bij voorkeur meerdere malen per jaar, afwisselend bij de inkoper en bij de leverancier;

Wanneer u een duurzame relatie met uw leverancier opbouwt en deze laatste u dus beschouwt als een waardevolle klant, bieden de opportuniteiten voor uw inkoopstrategie zich zelf aan. Ook uw leverancier zal immers ideeën pitchen die een meerwaarde zijn voor uw business. 

 

Hoe nieuwe kansen creëren met conflictmanagement?

In iedere relatie zit al eens een haar in de boter. En hoe goed uw negotiation skills ook zijn, als inkoper ontkomt u niet aan conflicten met de leverancier. Deze conflicten komen soms tot stand in de beginfase van de onderhandelingen door een gebrek aan transparante communicatie, onduidelijke afspraken en een grotere focus op de persoon in plaats van de inhoud. Conflicten kunnen zelfs nog ontstaan na een lange relatie. Inkopers moeten daar voldoende aandacht aan besteden en helpen om conflicten te vermijden, of zo nodig op te lossen

Gooi uw softskills die betrekking hebben tot communicatie, sociale vaardigheden en emotionele intelligentie in de strijd om conflicten om te zetten in opportuniteiten. Effectief conflictmanagement bevordert zo de betrokkenheid en productiviteit bij beide partijen. 

 

Wat is het belang van marktkennis?

Uw negotiation skills zijn waardeloos als u de markt niet kent. Die kennis en expertise is essentieel om voorstellen van leveranciers te kunnen analyseren, nieuwe leveranciers aan te trekken en de contractonderhandelingen in goede banen te leiden. Nogmaals: een goede inkoper zit niet tussen vier muren met een laptop, maar opereert op de markt.

Enkel met een grondige marktkennis trekt u als inkoper de juiste leverancier aan. De juiste leverancier beschouwt u als een belangrijke klant en brengt zelf innovatieve ideeën aan, zoals we al aanhaalden bij het doel van relatiemanagement. 

 

U merkt het: de bovenstaande 4 pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen de basisingrediënten voor een geslaagde inkoopstrategie. Schrijf u in voor een van de cursussen van HighFive en verruim uw kennis en skills.