Diensten

Coaching

Je job leren van de beste

HighFive biedt twee soorten coaching aan voor individuele medewerkers en voor groepen:

  • Face to face coaching
  • Coaching op afstand (tele & e-coaching, e-mail coaching)

De sterkste vorm van coaching is natuurlijk de face-to-face begeleiding. Afstandscoaching wordt mogelijk gemaakt door telefoon (tele-coaching) of internet (e-coaching en e-mail coaching).

Face to face coaching wordt dikwijls gebruikt om een individu te ondersteunen bij het toepassen van vaardigheden en technieken die aangeleerd werden tijdens een klassieke training. Dat stelt niet alleen zeker dat de medewerker de technieken ook echt gaat gebruiken, maar ook dat hij er de nodige resultaten mee bereikt. Een typisch voorbeeld is de ontwikkeling van een Categorue Management plan, of het doorlopen van een volledig Sourcing Proces.

Afstandscoaching wordt dikwijls gebruikt om face-to-face coaching aan te vullen, of wanneer de face-to-face coaching moeilijk is omwille van geografische afstand. Coaching op afstand kan georganiseerd worden door videoconferenties, Skype of eenvoudig per e-mail.

Coaching