Blog

Hoe start u met categoriemanagement?

15/02/2018

  • Wat houdt categoriemanagement in?
  • Welke voordelen biedt categoriemanagement?
  • Wat zijn de te volgen stappen?

 

“De inkoper van de toekomst zal category manager moeten zijn of hij zal niet meer zijn.”. Dit citaat haalt Philip Meyers aan wanneer we hem vragen hoe hij inkoopstrategie ziet evolueren in de toekomst. Wat betekent dit concreet voor de inkoper? En hoe pakt u categoriemanagement praktisch aan?

 

Wat houdt categoriemanagement in?

Categoriemanagement is kort gezegd het bundelen van inkoop. In dit onderdeel van uw inkoopstrategie gaat het erom goederen en diensten logisch samen te brengen in verschillende categorieën om een consistenter inkoopbeleid te voeren. Zo creëert u als professionele inkoper een inkoopstrategie die kennis bundelt en zorgt voor financiële besparing.

Ook contractmanagement en leveranciersmanagement zijn hier nauw mee verwant.

 

Welke voordelen biedt categoriemanagement?

Eerst en vooral: meer strategische mogelijkheden wat betreft de samenwerking met uw leveranciers. Bovendien krijgt u dankzij categoriemanagement nog meer inzicht in de uitgaven, vermindert u uw administratieve handelingen en bouwt u meer marktkennis en expertise op.

Wanneer u binnen uw inkoopstrategie inzet op categoriemanagement is het belangrijk dat u hier een stappenplan voor opstelt.

 

Wat zijn de te volgen stappen?

U mag gerust stellen dat deze inkoopstrategie u betere resultaten zal opleveren dan een klassieke inkoopstrategie. Een CMP of Category Management Plan verplicht de inkoper immers om zich te focussen op een analyse van de leveranciersmarkt. Door de leveranciersmogelijkhedengrondig onder de loep te nemen, kunnen er gunstigere aankoopbeslissingen genomen worden.

Een concreet CMP bestaat uit 7 stappen:

  • Scope en subcategorieën definiëren
  • Huidige situatie analyseren
  • Leveranciersmarkt analyseren
  • Objectieven bepalen
  • Strategie ontwikkelen
  • Actieplan opstellen
  • Evalueren

 

Wilt u hiermee aan de slag? Neem deel aan de open opleiding ‘categorie strategie plannen’ of contacteer Team Hi5 voor meer informatie.

Hand met stift maakt categorieën als deel van vernieuwde inkoopstrategie – Team Hi5