FAQ

Algemene Voorwaarden

1.  Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van kracht sinds 1 oktober 2012 en zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor trainingen / opleidingen door HighFive na betaling, tenzij anders bepaald in een expliciete en schriftelijke overeenkomst met de klant.

1.2 Inschrijven voor een opleiding van welke opleiding dan ook impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, ook al zijn deze in strijd met de algemene of specifieke inkoopvoorwaarden. Deze zijn alleen bindend voor HighFive Academy als HighFive Academy hier expliciet en schriftelijk mee ingestemd heeft.

1.3 De verkoper behoudt het recht om de algemene verkoopvoorwaarden aan te passen zonder de klant, die niet gerechtigd zal worden tot compensatie, hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen. Bestaande verkoopovereenkomsten zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van de verkoop.

1.4 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van HighFive Academy en kunnen verkregen worden op aanvraag.

 

2. Definities

 

2.1 De term “klant” betekent: natuurlijke personen of rechtspersonen (ten behoeve van een natuurlijk persoon) die zich inschrijven voor een opleiding / opleiding.

2.2 De term “verschaffer” van “verkoper” van “HighFive Academy” betekent: de organisatie van een opleiding / opleiding, zij het als individuele vertegenwoordiger, of als het departement / eenheid van HighFive Academy dat de activiteit organiseert.

2.3 De term “training” refereert naar een aanbod van trainingsprogramma’s voor professionals. Deze activiteiten kunnen lezingen, workshops, seminars, opleidingen, enz. Bevatten. Een beschrijving van de trainingsprogramma’s vindt u op de website van HighFive Academy.

2.4 De termen “inschrijving” en “bestelling” hebben dezelfde betekenis.

 

3. Details ivm de aanbieder:

 

HighFive

Meyers Sourcing Services

Van Langenhovestraat, 121

9200 Dendermonde

Tel: +32 52 481434

BTW-nummer: 0 863 860 620

IBAN BE05 7370 1144 9275 – BIC KRED BE BB

HRD 75984

 

4. Inschrijving

 

 4.1 Klanten kunnen inschrijven per e-mail, online of een inschrijvingsformulier (per post of e-mail). Het is niet mogelijk om via telefoon in te schrijven.

4.2 De klant kan inschrijven tot 14 kalenderdagen voor de start van de opleiding / opleiding. Daarna kunnen inschrijvingen worden geweigerd.

4.3 Door in te schrijven accepteert de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

5. Annulatie van inschrijving


5.1 Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk veranderd of geannuleerd worden (per brief, aangetekend schrijven van e-mail).
5.2 Als de klant HighFive Academy meer dan twee weken voor de start van de opleiding / opleiding informeert is het mogelijk om:

  • De inschrijving te annuleren (Een volledige terugbetaling van de betaalde bedrag zal worden uitgevoerd)
  • De inschrijving te verplaatsen naar een andere datum (Dit gebeurt kosteloos).
  • Een andere collega van hetzelfde bedrijf te laten deelnemen (Dit gebeurt kosteloos).

5.3 Als de klant minder dan 14 dagen voor de aanvang van de opleiding / opleiding annuleert kan HighFive Academy een andere collega van hetzelfde bedrijf laten deelnemen (Dit gebeurt kosteloos). Een terugbetaling is niet mogelijk

 

6. Cursusgelden en betaling


6.1 Cursusgelden voor trainingen / opleidingen worden vastgelegd door HighFive Academy en aangegeven op de website. Deze prijzen kunnen op elk moment aangepast worden zonder toelichting. If participants have already registered, they will be charged the amount that was valid at the time of registration.

6.2 De klant zal voorafgaand op de betaling een factuur ontvangen van HighFive Academy. Facturen moeten via de overboeking betaald worden op het rekeningnummer van HighFive Academy met daarin de referentie vermeld op de factuur: factuurdatum en -nummer.

6.3 Facturen uitgaande van HighFive Academy moeten binnen 30 dagen betaald worden, tenzij er andere betalingsvoorwaarden zijn aangegeven op de factuur. In geval van gebrek aan betaling na verstrijken van de betalingstermijn zal een rente van 10% per jaar worden aangerekend.

6.4 In het geval van wanbetaling zal HighFive Academy gerechtigd zijn een onmiddellijke betaling van de openstaande facturen te vragen, zelfs deze die nog niet verschuldigd zijn, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

6.5 Onvoorwaardelijke betaling van een deel van de gefactureerde bedrag resulteert in de aanvaarding van het factuur.

 

7. Wijziging of annulatie door HighFive

 

 7.1 HighFive Academy is gewettigd om inschrijvingen van klanten te annuleren om bepaalde redenen of omwille van overmacht (inclusief onvoldoende inschrijvingen of onbeschikbaarheid van de docenten, zonder enige andere verantwoordelijkheid tot compensatie dan de volledige terugbetaling van elk betaald bedrag).

7.2 Als de leverancier het tijdstip, de datum, de locatie van de docent van de opleiding / opleiding verandert, kan de klant zijn inschrijving kosteloos annuleren, dat gaat gepaard met een volledige terugbetaling van elk betaald bedrag maar niet met een verbinding tot compensatie.

 

8. Rechten op de intellectuele eigendom


Inschrijving voor deelname aan een opleiding / opleiding verstrekt de klant geen recht om de inhoud of het formaat van deze opleiding / opleiding te kopiëren of te verspreiden.

 

9.Exclusieve bevoegdheid – toepasbare wetgeving


9.1 Elk dispuut met betrekking tot geldigheid, interpretatie of implementatie van verkoopsovereenkomsten of deze algemene verkoopsvoorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van het rechtsgebied van Dendermonde. De exclusieve jurisdictie van deze gerechtshoven worden expliciet erkend en aanvaard door de klant en verkoper.

9.2 In geval van enig dispuut tussen klant en verschaffer zal de Belgische wetgeving van kracht zijn.

 

10. Privacy


De verschaffer gaat akkoord met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

 

 U ontvangt per email een bevestiging, samen met enkele documenten indien nodig voor de training.

Als het trainingsprogramma al volledig is ingeschreven, zullen wij u snel bellen met e-mailen om een ​​geschikt alternatief te bespreken.

 Als u geen bevestigingen heeft ontvangen, ontvang dan aub ons op te bellen op +32 52 481434.

U vindt de start- en eindtijden met alle praktische informatie voor uw opleidingsprogramma in het bevestigingsbericht. U wordt verwacht half uur voor aanvang van de training voor de registratie en welkom. Wij plannen altijd een koffiepauze tijdens de ochtend- en middagsessies, en u krijgt een lichte lunch.

Tenzij anders vermeld, zijn dit de standaarduren:

Dagopleiding

08:30 Welkom

09:00 Start het programma

10:30 Koffiepauze (30 min)

12:30 Lunch

13:30 Start het programma

15:00 Koffiepauze (30 min)

17:00 Einde van het programma

17:00 Netwerkdrankje

 

Voor de stoomcursus:

18:30 Welkom

19:00 Start van het programma

20:30 Pauze (15 min)

22:00 Einde van het programma

17:00 Netwerkdrankje

Na registratie ontvangt u een bevestigingsbericht met een bijgevoegde factuur. Al onze facturen zijn te betalen bij ontvangst of uiterlijk voor het begin van het trainingsprogramma naar de volgende rekening:

BE IBAN BE05 7370 1144 9275 – BIC KRED BE BB

Vergeet niet de factuurdatum en het nummer te vermelden.

Als u geen factuur heeft ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op +32 52 481434 of per email: info@teamhi5.com

 

HighFive kan opleidingen organiseren in uw eigen bedrijf. Als u meer dan 3 mensen wilt laten deelnemen aan een opleidingsprogramma, kan een interne training voordelig zijn.

U kunt kiezen voor een standaard opleiding, of een aangepaste opleiding. U kunt ons ook vragen om uw standaard processen en sjablonen te gebruiken om uw mensen op te leiden.

Wij bieden ook verschillende soorten coaching aan. We kunnen evaluaties uitvoeren, trainingsplannen en ontwikkelingsplannen opzetten of raadplegen.

Aarzel niet om ons te contacteren op +32 52 471434 van info@teamhi5.com voor meer informatie.

Voor de meeste programma’s zijn geen vereisten vereist, tenzij vermeld in de cursusbeschrijving. In geval van twijfel, aarzel niet om ons te contacteren op +32 52 471434 of info@teamhi5.com

Nee, HighFive kan geen bachelor of masteropleidingen aanbieden.

Desalniettemin garanderen de reputatie en kwaliteit van HighFive-opleidingsprogramma’s dat uw certificaat een waardevolle bewijs is dat u een echte professional in uw werk zal zijn.

U kunt zich uitschrijven van de mailingen door te klikken op de “unsubscribe” -knop die onderaan in elke email terug te vinden is.

U kunt dit te allen tijde wijzigen door te klikken op de “nieuwsbrief” -knop.

Als alternatief kunt u telefonisch bellen op +32 52 481434 of stuur ons een email op info@teamhi5.com

 

Meer info nodig? Meer vragen? Wij helpen U graag verder.

Contacteer ons en wij komen zo snel mogelijk bij U terug.

 

De beste manier om te registreren is door naar onze website te gaan: Surf naar de opleiding van uw keuze en klik op ‘registreer’.

U kunt ook per e-mail aan info@teamhi5.com registreren

Vermeld altijd de naam, positie en e-mailadres van de deelnemers, en de titel en datum van het programma. Als we een PO-nummer van andere informatie op het factuur moeten vermelden, vermeld dan dit in het veld ‘Opmerkingen’.

We kunnen geen telefoonregistraties accepteren.

Misschien bent u ingeschreven, maar kunt u niet aan het trainingsprogramma deelnemen.

Als u meer dan twee weken voor de aanvang van het opleidingsprogramma dat u niet kan bijwonen, kunnen wij:

  • Uw registratie annuleren (u krijgt een volledige terugbetaling als u reeds betaald heeft.).
  • Stel uw inschrijving uit naar een andere datum (dit is gratis.).
  • Registreer een van uw collega’s om bij te wonen (dit is gratis).

Bel ons op +32 52 481434 of stuur een email naar info@teamhi5.com en wij zorgen voor de aanpassing.

 Als u minder dan 14 dagen voor het begin van de training annuleert, kunnen we een van uw collega’s registreren om in uw plaats te participeren (dit is gratis).

Helaas kunnen we geen inschrijvingen annuleren of uitstellen als we te laat op de hoogte zijn, omdat al de nodige afspraken al zijn gemaakt.

U vindt de locatie met alle praktische informatie voor uw opleidingsprogramma. Een gedetailleerde routebeschrijving wordt aan u verstuurd met het bevestigingsbericht.

Bel ons op +32 52 481434 of stuur ons een email op info@teamhi5.com

Nee, we vragen de deelnemers nooit om boeken te kopen. Alle trainingsmateriaal wordt door ons verstrekt en wordt in de inschrijfgeld opgenomen.

Nee, handouts worden enkel verstrekt aan deelnemers.

Een korting van 15% wordt toegepast als u binnen 1 jaar aan meer dan 1 opleiding deelneemt. De korting wordt toegepast op elke inschrijving voor elke opleiding waarvoor u binnen 12 maanden vanaf de 1e inschrijft. Vergeet niet om de naam en de datum van het andere opleidingsprogramma te vermelden waarop u eerder bent ingeschreven in het commentaarveld tijdens de registratie.

Een korting van 15% wordt toegepast op het totale inschrijfgeld als u zich inschrijft bij meer dan 2 collega’s van hetzelfde bedrijf. Vergeet niet om de namen van collega’s van uw bedrijf in het commentaarveld te vermelden tijdens de registratie.

Als u speciale eisen heeft voor de lunch, zoals vegetarische maaltijden of glutenvrije maaltijden, zullen wij ons best doen om u zo goed mogelijk te helpen.

Vergeet dit niet te vermelden in het veld ‘Opmerkingen’ tijdens uw inschrijving.

Als alternatief kunt u telefonisch contact opnemen op +32 52 481434 of stuur een email naar info@teamhi5.com