Activiteiten

Uw besparingen maximaliseren

Type(s): Open opleiding

Doelpubliek: Category Managers, Eenmalige aankopers, Professionele Aankopers

Start: 05/06/2018 - 09:00

Einde: 05/06/2018 - 17:00

Trainer(s): Philip Meyers

Prijs: € 650

Savings & Toegevoegde waarde. Technieken en rapportering

Savings, Besparingen, … Alle aankopers worden er voortdurend mee geconfronteerd.

Deze opleiding gaat dieper in op het realiseren en rapporteren van besparingen. We doorlopen een groot aantal technieken die door aankopers aangewend kunnen worden om besparingen te realiseren. Ze worden overzichtelijk voorgesteld in de klassieke matrix van Kraljic om de keuze te vergemakkelijken voor Category Managers, enz.

Onder besparingen verstaan we dan niet alleen kostenreducties, maar ook toegevoegde waarde. Aankoop brengt veel meer dan alleen maar besparingen, maar dat moeten we dan wel duidelijk maken in een overzichtelijke rapportering.

Deelnemers ontvangen een Excel template die ze kunnen gebruiken om hun besparingen te registreren en te rapporteren.

Programma

Terug