Activiteiten

Open Opleiding: Categorie management plannen

Type(s): Open opleiding

Doelpubliek: Category Managers, Professionele Aankopers

Start: 03/05/2019 - 09:00

Einde: 03/05/2019 - 17:00

Trainer(s): Philip Meyers

Prijs: € 650

Verhoog uw toegevoegde waarde, draag uw kennis over aan uw collega's en zorg er voor dat u beter kan meepraten met uw klanten op hun niveau

Categorie management is een strategische aanpak die er op gericht is om de aandacht helemaal toe te spitsen op een specifieke soort of groep van uitgaven. Een Categorie Management Plan (CMP) verplicht de aankoper om zijn focus en tijd helemaal te richten naar een analyse van de leveranciersmarkt en -mogelijkheden om op die manier de beste aankoopbeslissingen te kunnen nemen voor de onderneming. De resultaten zijn over het algemeen beduidend beter dan bij de traditionele aanpak van aankoop.

Inkopers zijn in de meeste bedrijven verantwoordelijk voor een bepaalde categorie. Om de aankopen te optimaliseren dienen zij een diep inzicht te verwerven in de kenmerken van de categorie, de leveranciers(-markt), de evoluties, enz.
Stap voor stap wordt tijdens deze training een categorie management plan gebouwd en gedocumenteerd in een template die ter beschikking gesteld wordt.
Het resultaat is dat de aankoper de zijn toegevoegde waarde meetbaar kan verhogen, zijn kennis beter kan overdragen aan de collega’s, maar ook dat hij beter kan meepraten met zijn (interne) klanten op hĂșn niveau.

Na deze training zullen de deelnemers in staat zijn om de aangeboden CMP template te gebruiken en volledig zelfstandig een Categorie Management Plan op te stellen voor de eigen organisatie. Het CMP wordt volledig ontwikkeld gedurende een praktische uiteenzetting aan de hand van een concreet voorbeeld. Op het einde van de sessie zullen de deelnemers een volledig uitgewerkt voorbeeld gezien hebben voor een gegeven case.

Programma

Terug