Cursus overzicht

OPEN OPLEIDING: Inkoopbesparingen maximaliseren

Type(s): Open opleiding

Target group(s): Eenmalige aankopers, Professionele Aankopers

Trainer(s): Philip Meyers

Duur: 08:00

Besparingen en toegevoegde waarde van Inkoop: classificatie, technieken en rapportering.

Inhoud

De aankoopafdeling is geen uitzondering op de regel die wil dat alle afdelingen in een onderneming dienen te rapporteren over hun prestaties. Voor aankoopafdelingen betekent dat in vele gevallen besparingen, of zoals ze dikwijls genoemd worden: de savings.

De savingsrapporteringen zijn voor velen een vloek, voor anderen een zegen. Dat hangt dan dikwijls af van de manier waarop de savings berekend en gerapporteerd worden. De ene haalt -en overschrijdt- zijn objectieven met de vingers in de neus, de andere is elk jaar weer de klos. Elke onderneming heeft haar eigen manier van rekenen en tellen, er zijn geen twee gelijke.

In deze training wordt aan de verschillende soorten savings een duidelijke definitie gegeven. Daarbij is “besparingen” een koepelbegrip: het gaat over kosten verlagen, over kosten vermijden tot het realiseren van toegevoegde waarde. We gaan dieper in op de berekeningswijze van elk type besparing. Voorts geven we een uitgebreide opsomming van de meest gebruikte technieken die de aankoper kan hanteren om besparingen te realiseren. Tenslotte wordt dieper ingegaan op de rapportering: onmisbaar voor elke aankoopafdeling om aan te tonen hoe belangrijk zij écht is voor de onderneming.

Doelgroep

 • Junior Aankopers
 • Senior Aankopers
 • Aankoop Managers
 • Categorie Managers

Objectieven

Na deze training zullen de deelnemers in staat zijn om hun besparingsobjectieven te realiseren en beter aan te tonen welke de toegevoegde waarde is van de aankoopafdeling door een accurate rapportering.

Programma

 
Introductie
 • Maturiteit
 • DuPont
 • Definitie
 • Besparingen, toegevoegde waarde, enz…
Classificatie van besparingen
 • Verschillende soorten besparingen
 • Indeling volgens bron
 • Verbeterde voorwaarden vs verbeterde efficiëntie
 • Indeling volgens resultaat
 • Impact op resultatenrekening vs niet budgettaire impact
Berekeningswijze van de besparingen
 • Basisberekening
 • Vergelijkingsbasis: berekeningseenheid
 • Vergelijkingsbasis: referentiekost
 • Toekomstige kost
 • Gerealiseerde besparingen vs berekende besparingen
 • Toetsing na jaarafsluiting
 • Oorzaken van verschillen
Besparingstechnieken
 • Opsomming van de besparingstechnieken
 • Keuze van de meest efficiënte technieken
 • De Purchasing Portfolio (Kraljic) als de bron van de besparingsstrategie
De rapportering
 • Inleiding
 • Het bestand
 • Het dashboard
 • Het bestand en het dashboard worden in een Excel bestand getoond.
 • Het bestand zal ter beschikking staan van de deelnemers die het als template zullen kunnen gebruiken voor hun eigen rapportering.

Coaching

Deelnemers die deelgenomen hebben aan deze opleiding kunnen aan de slag voor hun eigen afdeling. Indien gewenst kunnen zij beroep doen op een individuele coaching door HighFive bij het opzetten en of implementeren van besparingsactie, en het besparingsrapport.